Renovatie Tabor College locatie Oscar Romero

Renovatie Tabor College locatie Oscar Romero

Oscar Romero is een van onze oudste klanten; toen het gebouw in de jaren ’80 gebouwd werd was Installatiebureau Rutgers al betrokken. Ook bij de aanbouw rond 2004 waren wij betrokken. De laatst gerealiseerde verbouwing hebben wij in bouwteam als nevenaannemer zijnde samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma uitgewerkt tot een uitvoeringswaardig ontwerp. Het schoolgebouw had geen ventilatie, hier hebben wij decentrale warmteterugwinunits geplaatst zodat er voldaan kan worden aan Frisse Scholen klasse C. Tijdens de renovatie heeft het onderwijsproces gewoon doorgang gevonden doordat wij het werk gefaseerd uitvoerden. Door de Corona-perikelen konden we zelfs een aantal maanden eerder opleveren dan gepland!

• Omzet: € 1.000.000,00 – € 2.000.000,00
• Opdrachtgever: Stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn
• Locatie: Hoorn
• Contractvorm: UAV-GC
• Opleverdatum: 2020