Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Social Return)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons het bewust omgaan met onze medewerkers en de planeet waarop wij leven. Bij Rutgers is de mens een belangrijk bepalende factor tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Het is voor ons van groot belang dat alle medewerkers samenwerken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu om de doelen die we nastreven ook daadwerkelijk te realiseren. Onze doelen komen op het volgende neer:

  • het creëren van veilige arbeidsomstandigheden waarbij gevaar voor de gezondheid, ongevallen en incidenten met gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade voorkomen moet worden;
  • het zo goed mogelijk beschermen van de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers;
  • het vastleggen van de prioriteiten van veiligheid, gezondheid en het milieu in de bedrijfsvoering;
  • het voorkomen van materiële- en milieuschade.

Ons VGM-kwaliteitssysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu) voldoet aan de VCA**-eisen waardoor wij een VCA**-gecertificeerd bedrijf zijn. Al onze medewerkers zijn in het bezit van een VCA-VOL diploma. Hierdoor zijn zij zelf verantwoordelijk om op het werk de nodige veiligheid, nauwkeurigheid en voorzichtigheid te waarborgen.

Ook zijn wij een erkend leerbedrijf en helpen wij jongeren en ouderen op weg in ons vakgebied. Dit doen wij met de scholen en opleidingscentra hier in de regio zoals Installatiewerk Noord-Holland en het Horizon College. Via deze partijen nemen wij regelmatig BBL-studenten aan. Ook organiseren wij vaak cursussen en trainingen voor onze medewerkers in samenwerking met Wij Techniek. Via dit platform is er altijd wel een cursus of training op maat te maken voor bijvoorbeeld onze oudere collega’s, maar ook voor onze nieuwere en jongere collega’s.

Ook zijn wij lid van MVO West-Friesland. Dit is een regionale organisatie waarbij veel regionale bedrijven en overheidsinstanties aangesloten zitten. Deze organisatie zet zich in om werklozen en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan een baan in de regio te helpen. Dit doen zij samen met de bedrijven en overheidsinstanties die hier lid van zijn.

Heeft u een vraag of opmerking?
Wij helpen u graag!